งานไตเทียม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
Update!!! พ.ค.60

 

งานไตเทียม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  alt 

 

 

อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต 1 ท่าน

อายุรแพทย์เฉพาะทาง 1 ท่าน

พยาบาลไตเทียม 8 ท่าน

จำนวนเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม              จำนวน 15 เครื่อง 

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง                        จำนวน 45 ราย

 

เวลาทำการ                                                      ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ขั้นตอนในการติดต่อขอจองคิว และขั้นตอนการส่งผู้ป่วย alt

alt    alt    alt   alt

เอกสารที่ใช้ในการจองคิวผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

1.หนังสือราชการแจ้งขอจองคิวฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2.หน้า OPD Card ที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลัก หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

3.ประวัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

 

ตารางรายชื่อเรือนจำทั่วประเทศที่ส่งผู้ป่วยมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ข้อมูล ณ. วันที่ พฤษภาคม 2560

ลำดับคิวที่

       เรือนจำ

หมายเหตุ

1

เรือนจำอำเภอ สีคิ้ว

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

2

เรือนจำกลางบางขวาง

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

3

เรือนจำกลางเชียงราย

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 4  

เรือนจำกลางปัตตานี 

ตามแล้ว

 5

เรือนจำกลางพิษณุโลก 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 6

เรือนจำอุตรดิตถ์

จนท.แจ้งว่ายกเลิก

 7

เรือนจำอำนาจเจริญ

จนท.แจ้งว่ายกเลิก

 8

เรือนจำพิจิตร 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 9

เรือนจำสงขลา 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

10 

เรือนจำกลางบางขวาง

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

11 

เรือนจำสุพรรณบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

12 

เรือนจำลำพูน

ตามแล้ว

13

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

14

เรือนจำกลางนครพนม

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

15

เรือนจำสระแก้ว

จนท.แจ้งว่าได้ประกันตัวแล้ว

16

เรือนจำกาฬสินธุ์

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

17

เรือนจำชุมพร

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

18

เรือนจำกลางบางขวาง

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

19

เรือนจำกลางคลองเปรม

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

20

เรือนจำกลางอุดรธานี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

21

เรือนจำราชบุรี

จนท.แจ้งว่ายกเลิก

22

เรือนจำชัยภูมิ

จนท.แจ้งว่ายกเลิก

23

เรือนจำพิเศษพัทยา 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

24

เรือนจำกลางนครพนม

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

25

เรือนจำกลางนครสวรรค์ 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

26 

เรือนจำกลางนครปฐม 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

27 

เรือนจำจังหวัดสระบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

28 

เรือนจำจังหวัดสระบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

29

เรือนจำหนองคาย

จนท.แจ้งว่ายกเลิก

30 

เรือนจำพิเศษธนบุรี 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

31 

เรือนจำกลางตาก 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

32 

เรือนจำอุตรดิตถ์ 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

33 

เรือนจำกลางนครพนม 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

34 

ทส.รพ.รท.

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

35

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

36

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

37

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

 จนท.แจ้งว่ายกเลิก

38

เรือนจำพิเศษมีนบุรี 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

39 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

40

เรือนจำกลางอุบลราชธานี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

41 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 42

เรือนจำกลางอุบลราชธานี

จนท.แจ้งว่าผู้ป่วยพ้นโทษแล้ว

 43

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 44

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 45

เรือนจำจังหวัดสระบุรี 

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

 46

เรือนจำจังหวัดหนองคาย

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 47

เรือนจำกลางสุราชธานี 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

 48

เรือนจำกลางสุราชธานี

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 49

เรือนจำจังหวัดนครปฐม

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

 50

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

 51

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

52

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

53

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

54

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

55

เรือนจำจังหวัดแพร่ 

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

56 

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

57

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

58

เรือนจำกลางบางขวาง 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 

59

ทัณฑสถานหญิงกลาง 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

60 

เรือนจำกลางนครราชศรีมา  

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 61

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว   

 62

เรือนจำพิเศษธนบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว  

 63

เรือนจำจังหวัดสระบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 64

เรือนจำกลางคลองเปรม 

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 65

เรือนจำพิเศษธนบุรี 

 D/C

66

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

67

เรือนจำกลางระยอง

จนท.แจ้งว่าผู้ป่วยพ้นโทษแล้ว

68

เรือนจำกลางระยอง

จนท.แจ้งว่าผู้ป่วยพ้นโทษแล้ว

69

เรือนจำกลางราชบุรี

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 70

เรือนจำกลางคลองเปรม

รับตัวฟอกเลือดแล้ว 
 71

เรือนจำกลางนครปฐม

รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 72

เรือนจำจังหวัดตาก

ตามแล้ว

 73

เรือนจำจังหวัดสงขลา

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 74

เรือนจำจังหวัดเชียงราย

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 75

ทส.รพ.รท.

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 76

ทส.หญิงธนบุรี

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 78

 ทส.บำบัดกลาง

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 79

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 80

 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

 81

 เรือนจำพิเศษมีน

 รับตัวฟอกเลือดแล้ว

     

ผู้ป่วยที่ขึ้นลำดับคิว รอการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เรือนจำกลางเขาบิน

ยังไม่มีสิทธิ์เบิกค่าฟอกเลือด

(มีหนังสือมาแล้ว)

2

เรือนจำกลางคลองเปรม

รอเปลี่ยนสิทธิ์เป็นHDอยู่

(มีหนังสือมาแล้ว)

 3

 เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี

ยังไม่มีหนังสือ

4

เรือนจำกลางบางขวาง

 ต่างชาติ

(มีหนังสือมาแล้ว)

5

เรือนจำกลางบางขวาง

ยังไม่มีสิทธิ์เบิกค่าฟอกเลือด

(มีหนังสือมาแล้ว)

6

 เรือนจำกลางสมุทรปราการ

ต่างชาติ

(มีหนังสือมาแล้ว)

7

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธ์

มีหนังสือมาแล้ว 

 8

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

เบิกได้แต่ EPO

(มีหนังสือมาแล้ว)

9

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ยังไม่มีสิทธิ์เบิกค่าฟอกเลือด

(มีหนังสือมาแล้ว)

10

เรือนจำกลางนครราชศรีมา

มีหนังสือมาแล้ว

11

เรือนจำจังหวัดประจวบ

ยังไม่มีหนังสือ

12

เรือนจำนครราชศรีมา (รพ.อุดร ติดต่อมา)

ยังไม่มีสิทธิ์เบิกค่าฟอกเลือด

(ยังไม่มีหนังสือ)

 13

เรือนจำกลางราชบุรี

ยังไม่มีสิทธิ์เบิกค่าฟอกเลือด

(มีหนังสือมาแล้ว)

14

เรือนจำกลางยะลา

ยังไม่มีสิทธิ์เบิกค่าฟอกเลือด

(มีหนังสือมาแล้ว)

 15

เรือนจำอำเภอภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

ยังไม่มีสิทธิ์เบิกค่าฟอกเลือด

(มีหนังสือมาแล้ว)

 16

เรือนจำกลางคลองไผ่

ยังไม่มีหนังสือ

 17

เรือนจำกลางลพบุรี

มีหนังสือมาแล้ว

 18

เรือนจำกลางนครสวรรค์ ยังไม่มีหนังสือ

 19

เรือนจำอำเภอสีคิ้ว มีหนังสือมาแล้ว

 20

 

หมายเหต  เรือนจำใดที่ยังไม่ส่งเอกสาร กรุณานำส่งด่วน มิฉะนั้นจะยังไม่ได้ขึ้นคิวฟอกเลือด

สถานที่ตั้ง 

33/2  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจัตจักร กรุงเทพฯ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

02-953-3999  ต่องานไตเทียม      

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์   

กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม 

 

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :