การชันสูตรพลิกศพผู้ต้องขัง

Imageผู้ต้องขังที่เสียชีวิตในเรือนจำ ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากสาเหตุอื่น จำเป็นต้องได้รับการขันสูตรศพทุกรายเพราะเหตุใด

Imageถ้าปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจำ สักวันหนึ่งก็ต้องพบกับปัญหาผู้ต้องขังเสียชึวิต เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องรู้ดีว่า จะต้องทำอะไรบ้าง

Imageเนื่องจากผู้ต้องขังเสียชีวิต ในขณะที่อยู่ในระหว่างการถูกควบคุมตัวดังนั้น บางครั้ง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็อาจได้รับหมาย ให้เดินทางไปให้การเป็นพยานที่ศาล ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์......

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :