Imageไม่น่าเชื่อเลยว่า มีผู้ได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากที่ตายเพราะถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาล !! ถ้าให้เขานอนอยู่เฉยๆแล้วรอให้รถพยาบาลมารับ....จะรอดการอุ้ม ยก หรือ เคลื่อนย้ายโดยไม่มีความรู้อาจฆ่าผู้บาดเจ็บได้โดยไม่ตั้งใจ

?บางครั้ง...การพยายามเข้าช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ อาจกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ที่จะเข้าไปช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าการบาดเจ็บเกิดที่บริเวณกระดูกสันหลัง

ภายในช่องกระดูกสันหลังจะมีประสาทไขสันหลัง ซึ่งจะทำหน้าที่รับความรู้สึกและควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆ ถ้าประสาทไขสันหลังฉีกขาด สมองก็ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ ร่างกายก็เป็นอัมพาต ซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับ ตำแหน่งของกระดูกสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บ

Image Image

กระดูกสันหลังหัก และเคลื่อนหลุดออกจากกันทำให้ประสาทไขสันหลังฉีกขาดด้วย


ภาพการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ภาพข้างล่าง จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างชัดเจน ระหว่างการเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธีและที่ถูกวิธี

เคลื่อนย้ายผิดวิธี

ถ้าผู้บาดเจ็บมีการบาดเจ็บของกระดูกคอร่วมด้วย การยกโดยไม่มีการป้องกันกระดูกส่วนคอ อาจทำให้เป็นอัมพาตหรือตายได้

เคลื่อนย้ายถูกวิธี

การอุ้มยกผู้บาดเจ็บแต่ละครั้งต้องให้กระดูกสันหลังและกระดูกคออยู่ในแนวตรงและควรใส่ปลอกคอป้องกันกระดูกคอไว้ด้วย

 

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :