Imageท่านทราบหรือไม่ว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณ ในการจัดเลี้ยงอาหารให้ผู้ต้องขังคนละกี่บาทต่อมื้อ

 

 ถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณ ในการจัดเลี้ยงอาหารให้ผู้ต้องขังคนละกี่บาทต่อมื้อ ??

ก. 10 บาท
ข. 12 บาท
ค. 19 บาท
ง. 22 บาท

(ดูคำตอบที่ท้าย Web page นี้)

โรงครัวของทัณฑสถานโรงพยาบาลฯ

ปัญหาของผู้ที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำในวันแรกๆก็คือ ความไม่คุ้นเคยกับรสชาดของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวสารที่ใช้นั้น เป็นข้าวสารกล้อง 5% ที่เรียกกันว่าข้าวแดง(ยกเว้นในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และเรือนจำบางแห่งที่จะหุงข้าวขาวให้กับผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ป่วย)

ในกลุ่มผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ปัญหาเรื่องอาหารก็จะยิ่งมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้น เรือนจำทุกแห่ง จึงอนุญาตให้ผู้ต้องขัง ซื้ออาหารจากร้านค้าของเรือนจำมารับประทานได้ โดยผู้ต้องขังแต่ละคนจะมีสิทธิ์ใช้เงินที่ฝากไว้ในบัญชีของตน ในการซื้ออาหาร และของใช้ประจำวันได้วันละไม่เกิน 200 บาท

ผู้ต้องขังจะได้รับอาหารวันละ 3 มื้อ โรงครัวของเรือนจำจะต้องเตรียม อาหารให้กับผู้ต้องขังทั่วไป ผู้ต้องขังที่เป็นอิสลาม และผู้ต้องขังที่เป็นชาวต่างชาติ (งบประมาณค่าอาหารเท่ากัน เพียงแต่ปรุงให้รสชาดไม่จัด และเลือกเมนูอาหารที่คิดว่าถูกปากผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ซึ่งทำได้ยากมาก เพราะในบางเรือนจำ เช่น เรือนจำกลางคลองเปรมคุมขังผู้ต้องขังชาวต่างชาติไว้กว่า 80 ชาติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ ปัญหาเรื่องโรคระบาดด้านทางเดินอาหาร หรือ โรคอาหารเป็นพิษ พบได้น้อยมากในเรือนจำ ทั้งนี้เพราะ อาหารในเรือนจำทุกแห่งจะถูกปรุงแล้วให้ผู้ต้องขังรับประทานทันที โดยไม่มีการเก็บค้างไว้นานๆ

คำตอบ

ผู้ต้องขังแต่ละคนได้รับงบประมาณค่าอาหาร 10 บาทกว่าๆ ต่อมื้อ (31 บาท ต่อวัน)

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :