ผู้ต้องขังสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำได้หลายวิธี เช่น

 

สารพัดวิธีทำประโยชน์ให้กับสังคม

 • อาสาสมัครทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังอื่นๆที่สูงอายุ เจ็บป่วย พิการ ปัญญาอ่อน เป็นต้น โดยเรือนจำจะมีหลักสูตรอบรมความรู้ ที่ผู้ต้องขังสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้อื่นได้ เช่นอบรมทางด้านการปฐมพยาบาล การนวดแผนโบราณ การดูแลผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจ ฯลฯ

   

 • อาสาสมัครบริจาค ดวงตา หรืออวัยวะให้สภากาชาดไทย
 • อาสาสมัครออกทำงานสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดวัด ขุดลอกคูคลองหรือท่อระบายน้ำ
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆที่เรือนจำจัดขึ้น เช่น รณรงค์งดสูบบุหรี่ ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
 • ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำ อย่าลืมว่า

"ถ้าต้องการอยู่ในเรือนจำให้สบายเหมือนอยู่ข้างนอก ผู้ต้องขังต้องช่วยกันทำเรือนจำให้น่าอยู่"

 • Dep Curr
 • Gpo
 • Asso
 • Greenp
 • Welovethaiking
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล: chote_hospital@hotmail.co.th 
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :