เมื่อหญิงตั้งครรภ์ถูกส่งตัวเข้ามาในเรือนจำ

เรือนจำจะดำเนินการดังนี้.....
Image1. เรือนจำจะส่งตัวไปนอนพักที่สถานพยาบาลภายในเรือนจำ และงดการทำงานทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ใกล้ครบกำหนดคลอด

เมื่อหญิงตั้งครรภ์ถูกส่งตัวเข้ามาในเรือนจำ

เรือนจำจะดำเนินการดังนี้.....
Image1. เรือนจำจะส่งตัวไปนอนพักที่สถานพยาบาลภายในเรือนจำ และงดการทำงานทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ใกล้ครบกำหนดคลอด

2. เรือนจำจะนำตัวไปฝากครรภ์ที่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลนอกเรือนจำที่สะดวกที่สุดโดยจะนำไปทุกครั้งตามที่แพทย์นัด

3. การคลอดภายในเรือนจำนั้น ทางเรือนจำจะพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับแม่และเด็ก เนื่องจาก สถานพยาบาลของเรือนจำมีบุคคลากรและเครื่องมือไม่เพียงพอ

4. เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขัง ทางเรือนจำจะอนุญาตให้แม่เป็นผู้เลี้ยงดูภายในเรือนจำจนกว่าจะโต จนถึงวัยที่จำความได้ (ประมาณ 3 ปี)แล้วจึงให้ญาติรับตัวไป ในกรณีที่ไม่มีญาติ ทางเรือนจำอาจพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวไปเลี้ยงแทน เช่น กรมประชาสงเคราะห์หรือ NGO(เช่น บ้านอาทร) หรือสถานรับเลี้ยงเด็กของกรมราชทัณฑ์เอง

5. เด็กที่อยู่ในเรือนจำนั้น ทางเรือนจำจะรับผิดชอบดูแลสุขภาพ ตลอดจนให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ส่วนนมผงและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเลี้ยงดูเด็กอ่อนนั้น ผู้มีจิตกุศลสามารถติดต่อบริจาคได้ที่.....

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ โทร.0-2967-3357
ทัณฑสถานหญิงกลาง โทร.0-2589-5243
บ้านบุญญาทร โทร.0-2953-4246
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โทร. 0-2953-3999ส่วนหนึ่งของของบริจาคสำหรับเด็กอ่อน

 • Dep Curr
 • Gpo
 • Asso
 • Greenp
 • Welovethaiking
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล: chote_hospital@hotmail.co.th 
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :