ผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพ จำเป็นต้อมีเครื่องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเรือนจำแต่ละแห่งจะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกัน เช่น ช่างไม้ ช่างสี ช่างโลหะ ช่างจักสาน เกษตรกรรม เป็นต้น คณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจำ จะเป็นผู้กำหนดการฝึกวิชาชีพให้เหมาะกับ อายุ อาชีพเดิมและตามความต้องการของตัวผู้ต้องขังเอง

 

การฝึกวิชาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้นั้น เรือนจำจะแบ่งเงินปันผลให้ผู้ต้องขัง 50% ของรายได้สุทธิ

ข้อควรปฏิบัติในการฝึกวิชาชีพ

 • เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เครื่องป้องกันต่างๆ

ผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพ จำเป็นต้อมีเครื่องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 • ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยสามารถหยุดงานได้ ตามความเห็นของแพทย์และพยาบาลประจำ เรือนจำ
 • ในขณะที่กินยาแก้หวัดหรือยาอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน ไม่ควรทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรหรือปีนขึ้นที่สูง
 • แอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงงานช่างไม้นั้นเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้ การแอบขโมยไปกิน อาจทำให้ตาบอดหรือเสียชีวิตได้
 • ห้ามลักลอบนำทินเนอร์ที่ใช้ในการฝึกวิชาชีพช่างสีไปสูดดม เพราะนอกจากจะทำให้ เสพติดเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบฯ
 • ผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมบ้าหมู โรคภูมิแพ้ สายตาผิดปกติ ฯลฯ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการฝึกวิชาชีพบางประเภท แพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลของเรือนจำ จะแจ้งเรือนจำเพื่อขอเปลี่ยนงานให้

 

 • Dep Curr
 • Gpo
 • Asso
 • Greenp
 • Welovethaiking
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล: chote_hospital@hotmail.co.th 
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :