Imageวัณโรคคร่าชีวิตผู้ต้องขังไปปีละหลายสิบรายป้องกันได้ยาก

 

วัณโรคคร่าชีวิตผู้ต้องขังไปปีละหลายสิบรายป้องกันได้ยาก

เหตุผล :

 1. เชื้อวัณโรคมากับอากาศ
 2. ผู้ต้องขังอยู่รวมกันอย่างแออัด
 3. ผู้ต้องขังมีเกณฑ์สุขภาพต่ำกว่าประชากรทั่วไป เพราะ มีผู้ติดยาเสพย์ติดและติดเชื้อเอดส์มาก

วิธีเอาตัวรอด :

1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. งดบุหรี่และยาเสพติด
3. แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทราบเมื่อมีอาการที่ส่อว่า อาจเป็นวัณโรค เช่น

 • ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ หรือ ไอเป็นเลือด
 • มีไข้เรื้อรัง
 • น้ำหนักลด

4. เมื่อถูกตรวจพบว่าเป็นวัณโรค ต้องกินยาให้สม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่ง การรักษาวัณโรคภายในเรือนจำมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเฝ้าดูการกินยาของผู้ป่วยทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้กลืนยาลงไปจริง (ชนิดของยา วิธีกิน และการเฝ้าดูผู้ป่วยกินยา เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วโลก) เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ผู้ต้องขังไม่ควรหลีกเลี่ยงการกินยา

เจ้าหน้าที่ของทัณฑสถาน โรงพยาบาลฯ ต้องเฝ้าดูผู้ป่วย รับประทานยาต้านวัณโรคต่อหน้าทุกๆวัน

5. ในผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอดส์ แพทย์จะพิจารณาให้ยาป้องกันวัณโรค เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มีวัณโรคแทรกซ้อนนั้นสูงมาก

6. ในกรณีที่ผู้ต้องขังย้ายเรือนจำหรือพ้นโทษก่อนที่การรักษาจะสิ้นสุด ก็จำเป็นต้องติดตามรักษาต่อจนครบกำหนดโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำหนังสือเพื่อ ส่งตัวไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของเรือนจำที่ผู้ต้องขังถูกย้ายไป หรือที่โรงพยาบาลภายนอกในกรณีที่พ้นโทษ

 • Dep Curr
 • Gpo
 • Asso
 • Greenp
 • Welovethaiking
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล: chote_hospital@hotmail.co.th 
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :